Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

UPE Articles

Budget li Nesa l-Edukaturi

Dawn huma l-punti saljenti tal-Budget 2022 relatati mal-edukazzjoni.

Investiment biex aktar skejjel ikollhom ‘Autism Units’ u magni ‘Braille’

Ser isir investiment biex l-iskejjel tal-istat ikollhom ‘Autism Units’. Ser ikun hemm ukoll investiment f’magni ‘Braille’ biex insaħħu t-tagħlim multisensorjali u jitkabbar l-għarfien għat-tagħlim tal-lingwa tas-sinjali, anki fost l-istess studenti u l-edukaturi.

Investiment biex tfal b’diżabilità jibqgħu jiġu assistiti wara l-edukazzjoni post-sekondarja

Ser issir ħidma sabiex fuq medda ta’ snin dawk is-servizzi li bħalissa qed jingħataw lil dawk l-istudenti sakemm ikunu jattendu l-edukazzjoni obbligatorja, jibqgħu jingħataw lil dawk l-istudenti li jkomplu bl-istudji tagħhom wara l-edukazzjoni post- sekondarja.

Insaħħu l-istatus tal-professjoni tal-edukaturi

Tul is-sena d-dieħla ser tkun qed li tidħol fis-seħħ il-liġi l-ġdida li tirregola u tkompli ssaħħaħ l-istatus tal-professjoni tal-edukaturi. Din għandha twassal biex tagħti status aktar professjonali lill-edukaturi kollha, inkluż lill-KGEs u lil-LSEs, irrispettivament f’liema livell ta’ edukazzjoni jgħallmu.

Flimkien mal-Università ta’ Malta, l-MCAST u l-Istitut għall-Edukazzjoni, ser jissokta l-programmi ta’ mentoring li jingħata lill-għalliema li jkunu għadhom kif gradwaw, u jkomplu jiżdiedu l-korsijiet biex kull edukatur ikun jista’ jissokta bit-taħriġ professjonali kontinwu tul il-karriera tiegħu jew tagħha.

Modernizzar u Estensjonijiet ta’ Skejjel

Ser ikun hemm investiment biex tittejjeb l-infrastruttura, bħall-provvista tal-elettriku, biex isir investiment f’titjib bħall-arja kondizzjonata fl-iskejjel. Proġett ta’ bini ta’ skejjel ġodda fl-Imsida u r-Rabat Għawdex filwaqt li ser isiru proġetti ta’ modernizzar f’Ħal Qormi, il-Mellieħa, Ħal Għaxaq kif ukoll f’numru oħrajn f’Għawdex.

*Huwa wkoll mistenni tnaqqis fil-budget lill- Ministeru tal-Edukazzjoni

Related News

Related News

Login